Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2012

Stor tilflytting av barnefamilier

Å lese statistikk kan være gøy. I fortsettelse av mitt forrige innlegg her så kan jeg også legge fram ytterligere "bevis" for at vi har ganske stor tilflytting av barnefamilier til Meldal. Metoden er enkel: Først finner jeg ut fødselstallet for et gitt årskull i Meldal. Deretter sammenligner jeg det med antall i det samme årskullet pr. i dag. Differansen forteller hvor stor netto tilflytting det har vært i det årskullet. Jeg har tatt for meg årskullene 1996 (dagens 10-klassinger) - 2010 (dagens 2-åringer) Fødselsår Antall fødte Antall 1. Jan 2012 Endring 2010 48 51 + 3 2009 33 33 --- 2008 32 42 + 10 2007 27 37 + 10 2006 24 31 + 7 2005 37 39 + 2 2004 37 39 + 2 2003 35 39 + 4 2002 40 44 +

Vi blir flere meldalinger

I dagens Søra kunne vi lese at Meldal kommune hadde en befolkningsvekst i 2011 på 21 personer. Sånt er jo gledelig i ei bygd som har slitt litt med befolkningsnedgang og dystre prognoser de siste 20 årene. Det aller mest gledelige er hvis man begynner å studere befolkningstallene litt grundigere enn det som kommer fram i avisa. Da kommer det fram at vi de siste årene har blitt stadig flere unge meldalinger. Det lover godt for framtida. Kanskje kan vi si at vi har vært innom bunnen og er på tur oppover på befolkningsstatistikken? ÅR: 2008 2009 2010 2011 2012 Bunnpunkt 1995-2012 0-5 år 210 211 212 222 226 210 (2008) 6-15 år 478 477 466 472 462 449 (1999) 16-24 år 403 416 430 411 436 400 (2006) 25-30 år 198 204 217 219 221 188 (2007) Denne tabellen vi

Gi kulturlivet en klapp på skuldra

I Meldal er det veldig mange kulturaktører som gjør en enorm innsats. I alt fra korpsbevegelsen, sang, dans og teater, og mere til. Det er vanskelig å forestille seg hvor mange timers frivillig arbeid som legges ned av mange innenfor disse aktivitetsområdene. Idretten i Meldal er også en viktig kulturbærer. Utrolig mange voksne legger ned mye arbeid for å bidra til at barn og unge skal ha et godt idrettstilbud. Felles for disse aktivitetene og tilbudene er at det er lite offentlige midler som går til disse lagene og organisasjonene, hvis en sammenligner med hva en får ut av aktiviteten, hvor mye arbeid som legges ned og viktigheten av at det er slike tilbud i ei lita bygd som vår. Og sånn må det også være. Kommunen kan ikke bære ansvaret for disse aktivitetene, man er helt avhengig av at det er innbyggerne selv som er motoren og drivkraften, enten som foreldre eller andre ildsjeler. Så skal kommunen og det offentlige være med og bidra noe, mest for å utløse den kraften som ligger i f