Eie eller leie?

I siste kommunestyremøtet før det nyvalgte tiltrer ble det besluttet å klargjøre Å-skolen for salg på det åpne markedet. Samtidig skal deler av bygget bygges om til barnehagedrift. Tanken er at et eiendomsselskap med lag og organisasjoner på Å skal kjøpe bygget, og at kommunen skal leie tilbake areal til barnehage. Attpåtil skal kommunen være med som medeiere i eiendomsselskapet.

Noen stiller derfor spørsmålet: er det ikke bedre at kommunen selv eier bygget? Å barnehage blir nå eneste barnehage der kommunen ikke eier lokalene.

Som privatpersoner lærer vi at det er bedre å eie enn å leie. Men det gjelder visst ikke for kommunen. Å kvitte seg med overflødig areal etter skolenedleggelser er forståelig, men i dette tilfellet er det jo en kommunal virksomhet som skal inn i bygget igjen.

Skal drift av bygget overlates til Å-byggen på dugnadsbasis?

Beslutningen er tatt uten noen antydninger om leiekostnader, evt sammenlignet med driftskostnader ved å eie bygget.

Dersom dette er det Å-byggen selv ønsker og ser som den beste løsning så skal jeg ikke stikke kjepper i hjulene. Men jeg må innrømme at jeg synes det er en veldig rar sak, som er håndtert og behandlet på en merkelig måte av dagens flertallsgruppe i kommunestyret - rett før det nye kommunestyret skal overta.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?