Politikk - bare for menn på 50?

Skal du lykkes til topps i politikken på bygda så bør du helst være mann, gjerne over 50 år, og ha riktig postadresse. Ungdommen er taperne etter årets kommunevalg i Meldal.

Ungdom på mange steder i landet er blitt krysset opp og inn i mange kommunestyrer. Etter 22. juli har nemlig mange fått økt respekt for ungdommens engasjement og har vist det i stemmelokalene. Men ikke i Meldal.

Ungdommen var kanskje taperne også på forhånd. Både vi i Arbeiderpartiet og flere andre partier har vært alt for lite flinke til å finne plass til unge på listene. 8 lister hadde tilsammen 8 kandidater under 30 år. Det er litt lite. All honnør til Senterpartiet som på sin liste hadde to ganske unge kandidater høyt på sin liste. Det var imidlertid før velgerne fikk sagt sitt. Aller friskest var Høyre som satset på en ung kvinne på topp. Det gjaldt også bare fram til valgdagen. Av de 8 kandidatene under 30 år var det bare AP sin kandidat som kom inn i kommunestyret.

Senterpartiets unge kandidater datt nedover på lista etter valgdagen. Mulig det ikke var alderen, men postnummeret som ikke var bra nok - det er ikke godt å si. Synd er det uansett.

Å være kvinne er heller ingen fordel ser det ut til. Både Høyre og Venstre stilte med kvinne på topp. Det var det en del SP-velgere som ikke kunne finne seg i, - og organiserte derfor en såkalt slenger-aksjon for å sørge for at 2. kandidatene ble valgt inn i stedet for 1.kandidatene. 2.kandidatene var tross alt menn, 45-55 år og med riktig postadresse. Blant Høyres og Venstres egne velgere fikk de to kvinnene flest personstemmer, men det hjalp altså lite så lenge de ikke var gode nok for Senterpartivelgerne.

Det er en fare for at de ulike partiene vil ha dette i bakhodet når nye lister skal settes opp før neste valg. Partiene ønsker tross alt å gjøre gode valg, og må tenke på hva som slår an blant velgerne. Hvordan skal vi da komme oss framover?

Nå skal 19 kommunestyrerepresentanter fra 5 ulike partier gjøre kloke og framtidsretta beslutninger for å bringe Meldal framover. Selv om politiske beslutninger er viktig for å gjøre Meldal attraktiv som bosted og for å tiltrekke seg nye næringsvirksomheter, - så er det vel så viktig hvordan vi som innbyggere behandler hverandre og hvilke holdninger vi har. Ønsker vi utvikling? Ønsker vi tilflyttere velkommen? Ønsker vi trivsel også for folk som stikker seg fram? Ønsker vi å beholde ungdommen? Ønsker vi aktive og engasjerte kvinner? Eller skal Meldal være et sted hvor bare menn på rundt 50 år trives?

Jeg håper det skjer mye i løpet av de neste 4 årene som gjør at neste kommunevalg blir annerledes enn dette. Der postnummer, kjønn og alder spiller liten rolle, mens engasjement og innsats er det som blir premiert. Da er det også håp om at Meldal blir et livskraftig miljø i utvikling, som faktisk er en vedtatt visjon.

Jeg skal prøve å bidra med mitt for at det skal skje. I forordet til APs program skrev jeg at det er viktig å satse på ungdommen hvis vi skal komme bort fra bygdestriden. Da hadde det vært en bra start om flere unge kom med i politikken. Om 4 år forventer jeg at alle partier stiller med minst 2 kandidater under 25 høyt på sine lister - og at velgerne vil bort fra bygdestrid ved å satse på ungdommen.


PS:
Det kan tolkes som at jeg kritiserer SP-velgerne i dette innlegget. Vil derfor presisere at de fleste SP-velgerne ikke deltok i noen organisert aksjon men gjorde sine valg ut fra gode og hederlige motiver. Derfor viktig å ikke skjære alle over en kam. Det var likevel svært mange som deltok i en planlagt og organisert aksjon - som har blitt lagt merke til langt utenfor Meldals grenser. Det er trist for kommunens omdømme.

Kommentarer

  1. Meldal rangeres som nr 406 (av 430) på helse og omsorg, og nr 389 på kultur - i årets kommunebarometer. Sånn går det åpenbart når sure gamle gubber sitter og bestemmer.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?