1 uke igjen

Neste mandag er valgdagen. Da er Meldals innbyggere med på å bestemme hvem som skal sitte i kommunestyret de neste 4 år. De er også med på å bestemme hvem som skal sitte i fylkestinget.

I lokalavisene er våre motstandere mest opptatt av at det blir privatskole på Løkken. Dette prøver de å stille Arbeiderpartiet til ansvar for. Det tror jeg ikke folk gjør. Folk har fått med seg at flertallet ikke har ønsket å diskutere eller utrede konsekvensene av privatskoleetableringer i diskusjonen rundt nedleggelser av de offentlige skolene. Debatten blir derfor et spill for galleriet, og flertallet må selv ta ansvar for de vurderinger de har gjort og ikke gjort i denne perioden.

Vi har også tråkket noen på tærne ved å antyde at det kan bli mindre levende lokalsamfunn rundt om i Meldal på grunn av skolenedleggelser, avvikling av diverse støtteordninger, nedleggelse av ungdomsklubber og bibliotekfilialer m.m. Denne utviklingen mener vi er god nok grunn til å foreslå økt satsing på stedsutvikling i neste periode, nettopp for å sørge for at alle deler av kommunen skal få økt aktivitet og fortsatt være attraktive bosteder. Slik legger vi rette for vekst og utvikling.

Lørdag hadde vi besøk av Næringsminister Trond Giske. Næring og arbeidsplasser er noe det har vært litt for lite fokus på i valgkampen i Meldal. Dette er selve fundamentet for å få til vekst og utvikling. Tilsynelatende er jo dette noe alle partier er enig om. Derfor handler det like mye om hva man faktisk gjør, ikke bare hva man mener.

Kommunestyret i Meldal kan ikke vedta at det skal bli flere arbeidsplasser. Det er tunge prosesser som handler mer om å påvirke faktorer og miljøer utenfor Meldal og å gjøre virksomhetene vi allerede har her kjent for regionale og nasjonale myndigheter og næringsaktører.

Giske har den siste tiden kommet med gode nyheter, blant annet om at det blir lettere å starte opp AS og om å forenkle skjemaveldet og byråkratiet som bedriftene må forholde seg til i dag. Det er godt nytt også for mange næringsdrivende i Meldal.

Noe av det første som må skje i neste periode er at kommunen utarbeider en tydelig næringsstrategi som sier hvordan kommunen skal jobbe både opp i mot eksisterende bedrifter i Meldal, hvordan vi skal trekke til oss nye etableringer og hvordan vi skal jobbe for å påvirke rammebetingelsene.

Dette må skje fordi vi har tro på vekst og utvikling i Meldal!Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?