Valgkampen er i gang

Lørdag 15. august startet valgkampen i Meldal. Alle partier hadde stand under Bergmannsdagene på Løkken. I tillegg har vi som er 1.kandidater på listene laget en felles oppfordring om å støtte opp om de demokratiske verdiene og å benytte stemmeretten.

For mange, og spesielt oss i Arbeiderpartiet, blir det en spesiell valgkamp. Selv om ingen meldalinger var direkte rammet av terroranslagene i Oslo og på Utøya så er vi som partiorganisasjon sterkt preget av det som har skjedd. Mange av oss kjenner godt flere av ungdommene som kom hjem og som trenger vår støtte og oppmerksomhet i lang tid framover. Og mange av oss kjente noen av de ungdommene som aldri kom hjem fra Utøya. Det preger oss selvsagt.

I en slik situasjon kan det være vanskelig for oss og rette fokus på små lokalsaker, som i det store og hele virker litt uviktig plutselig. Men samtidig har vi en plikt til å stå opp for demokratiet, og i det ligger det å ha debatt om både små og store saker rundt om i lokalsamfunnene.

Likevel har Meldal AP sitt fokus nå i innledningen av valgkampen handlet mest om viktigheten av at folk benytter stemmeretten, mer enn fokus på lokale konfliktsaker. Selvsagt skal vi debattere og få fram forskjellene mellom partiene, men svært mange har allerede et godt grunnlag for å ta et partivalg, basert på partienes faktiske politikk i denne perioden.

Meldal AP har valgt ut tre hovedsaker for den neste 4-årsperioden:
- Styrke eldreomsorgen
- Næringsutvikling
- Stedsutvikling
og vårt program har slagordet "Se mulighetene - Ta hele bygda i bruk!"

Våre hovedsaker henger sammen. Det er ingen tvil om at eldreomsorgen vil møte utfordringer i åra framover, som vil kreve økt bemanning i pleie- og omsorgssektoren, bedre forebygging av helseplager, og ikke minst å bruke mange av våre oppegående pensjonister som ressurser i lokalsamfunnene.

Skal vi ha råd til økt satsing på eldreomsorgen i en trang kommuneøkonomi så er det viktig å øke inntektene til kommunen. Det gjør vi best ved å skape flere arbeidsplasser og dermed få flere til å ville bo i Meldal. Næringsutvikling må derfor prioriteres. Og skal vi kunne tiltrekke oss arbeidskraft så må vi også tilby gode bo- og aktivitetsmuligheter. Boligtomter, barnehageplasser, levende sentrumsområder og et godt fritidstilbud er derfor veldig viktig om vi skal trekke til oss flere innbyggere.

I tillegg til de tre hovedsakene ønsker jeg å slå et slag for ungdommen. Ungdom som trives i Meldal er våre beste ambassadører. Det er derfor veldig viktig at vi satser på tilbud til ungdommene i bygda vår. Det er utrolig inspirerende å se at det er aktivitet i Meldal AUF igjen. Mange ungdommer bobler over av energi og har mange ideer for små og store forbedringer i kommunen vår. Meldal AUF er ikke et talerør for Meldal AP sin politikk. Meldal AUF har sine egne prioriteringer og saker de vil kjempe fram. Jeg ser fram til at disse ungdommene skal "plage" oss lokalpolitikere med sin utålmodighet og sitt engasjement.
Og er det en ting AUF er dyktige til så er det å stå på for sakene sine og å opptre med et slikt engasjement at de gradvis får gjennomslag for forslag etter forslag inn i moderpartiet.

Vår liste består av mange engasjerte personer fra hele Meldal som ønsker å se mulighetene for Meldalssamfunnet og å satse på utvikling, ikke nedbygging.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?