Trygghet for våre eldre?

En bedre eldreomsorg er en av Meldal AP sine hovedsaker for de neste 4 årene. Alle partiene
er for god eldreomsorg. Det meste innen eldreomsorgen er det også enighet om. Men nettopp behovet for større ressurser til eldreomsorg er grunnen til at vi i Meldal AP har vært så bekymret for kommuneøkonomien i denne perioden. Meldal kommune må i de neste årene betale 10-11 millioner mer i rente- og avdragskostnader enn vi har gjort de foregående år. Det gjør det vanskeligere å finne ekstra penger til bedre eldreomsorg.

Meldal AP la fram et forslag nå i juni om å bruke noe av overskuddet fra 2010 til å finansiere gratis trygghetsalarmer neste år. Dette fordi at kommunens økonomiplan som de borgerlige partiene vedtok i desember, inneholder egenandeler for trygghetsalarmer fra 2012. Vi fikk med oss de to uavhengige representantene og Venstre, slik at det ble flertall 10-9 for dette forslaget.

Vi kan ikke godta at de store investeringene på bygg som er vedtatt de senere årene skal gå ut over kvaliteten i eldreomsorgen i Meldal. Vi trenger flere ansatte i pleie- og omsorg, ikke færre.

Politikk handler om å prioritere. Jeg er glad for at vi i Arbeiderpartiet i Meldal tydelig har sagt i vårt program at eldreomsorgen står øverst på vår prioriteringsliste!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?