Svart og hvitt, men mest grått

I valgkamper får man presentert mye i svart eller hvitt. Sånn er det bare. I Meldal peker SP på en del ting som er gjennomført denne perioden av gode tiltak (hvitt) og vi i AP peker på noen ting som er gjort denne perioden som slett ikke er gode tiltak (svart).

Velgerne sitter kanskje igjen med inntrykket at vi alle tror vi vet best, og at alle de andre partiene enn vårt eget er fullstendig inkompetente.

Sånn er det jo ikke i virkeligheten. Alle som driver med politikk oppdager at folk fra andre partier også har gode ideer og brenner for gode løsninger. Det kommer bare ikke så godt fram i valgkampen, naturlig nok.

Likevel må det være sånn at jeg må kunne opplyse om at i denne 4-årsperioden så er bibliotekfilialer og ungdomsklubbene lagt ned, støtten til samfunnshusene fjernet og grendautviklingsmidlene er avviklet. At skolene er vedtatt nedlagt har de fleste fått med seg. Dette i en tid der vi ikke lenger vil få midler fra BliLyst til gode utviklingstiltak på tettstedene.

Jeg må få si det, uten at det skal bety at jeg mener Arbeiderparti et alltid har gjort en perfekt jobb da vi hadde flertall. For eksempel var det også med oss sånn at problemet med mange småstillinger i pleie- og omsorgssektoren fikk være der lenge uten at så mye ble gjort for å rette det opp. Her har vi ikke gjort en god nok jobb. Noen mener at vi har vært i overkant ansvarlige økonomisk også, at vi kunne gjort enda litt større investeringer på mange områder der det er behov for det.

Poenget er at det selvsagt ikke er sånn at vi har gjort alt perfekt vi heller, og at alt blir ikke helsvart av at vi ikke har styrt denne perioden. Men vi må likevel kunne påpeke de tingene som går i feil retning og som vi ønsker å gjøre noe med.

- Mer stedsutvikling, ikke mindre - spesielt nå som vi ikke har BliLyst og nærskoler

- Større innsats mot ufrivillig deltid (prosjektet vi fikk satt i gang i forrige periode må tilbake på politikernes bord slik at dette arbeidet blir prioritert)

- Mer aktiv næringsutvikling for å skape flere arbeidsplasser. Ingen kan ta fra oss at AP-ordførerne har vært levende opptatt og engasjert på dette feltet.

- Ansvarlig økonomisk politikk. Vi overlot de borgerlige en kommune med lav gjeld og dermed stort økonomisk handlingsrom. Hvis vi vinner valget vil vi ta over en kommune der rente- og avdragsutgiftene har steget fra 10 til 25 mill kr. pr år.

- Barnehageplasser. Tidligere har alle som ønsker plass i barnehage fått det, og de fleste i sin egen krets. Vi oppfyller fortsatt loven, men mange står i kø og vi mister tilflyttere på grunn av manglende plasser.

Vi har ikke styrt kommunen i 70 år uten å gjøre feil. Men vi har styrt bra totalt sett. Alt har ikke gått på trynet de siste 4 år, fortsatt skjer det mye positivt og gjøres kloke beslutninger på mange områder. Men på de områdene der vi er uenig eller syns det går i feil retning, må det være lov å si fra.

Så er det opp til velgerne å vurdere om de er enige med oss eller ikke.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?