Fra forurensing til verdi?

I dagens Søra var jeg ute og ga uttrykk for at problemet med gruveforurensinga på Løkken er over i et bedre spor. Bakgrunnen er at den tiltaksplanen som er foreslått går ut på å flytte og deponere de massive veltene vi har i Løkken-dalen. Lokalt har vi påpekt at dette ikke gir en fullgod løsning på problemet. For det vil fortsatt være overskuddsvann fra gruvene som må håndteres. En eller annen form for rensing må uansett på plass, selv om veltene blir flyttet.

Dette har myndighetene nå skjønt. Derfor skal kalkrensing utredes, enten som tiltak alene eller som tiltak sammen med flytting av veltene.

Så har jeg tillatt meg å si at det også kan finnes enda bedre metoder for å bli kvitt forurensingsproblemet. Det utvikles i dag mye ny teknologi på rensing. Teknologi der det blir mye mindre slam, og muligens der dette slammet som vil være et konsentrat av ulike tungmetaller kan gjøres til et salgbart produkt. I såfall ser vi konturene av å kunne skape verdier av det som i dag er et miljøproblem.

Så kanskje skal vi ikke være for raskt ute med en løsning der man deponerer og graver ned det som faktisk kan være store verdier.

Jeg håper at kommunens forurensingsutvalg kunne tatt med seg denne tanken i det videre arbeidet og i kontakten med myndighetene. Mineralnæringa er en framtidig vekstnæring både nasjonalt og internasjonalt. Ny renseteknologi vil tvinge seg fram, og kanskje kan gruvene på Løkken være et fint forsøksobjekt for å teste ut ny teknologi.
.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?