Trygghetsalarmer - hvem skal betale?

For noen år tilbake ble det innført gratis trygghetsalarmer til de som har behov for det her i Meldal. Ikke alle kommuner har det slik. Noen steder må brukerne betale kostnadene selv, noen steder har gradert betaling, altså at brukerne betaler deler av kostnaden mens kommunen betaler resten. Andre steder tar kommunen hele regninga, akkurat slik vi gjør i Meldal.

I inneværende periode har rådmannens budsjettforslag gang etter gang inneholdt innføring av egenandeler på trygghetsalarmene. Dette fordi det har vært trange budsjetter, og noen steder må det kuttes i utgiftene. Heldigvis har politikerne klart å prioritere slik at egenandeler har blitt unngått. Så langt.

I økonomiplanen for 2011-2014 som ble vedtatt i desember i fjor er trygghetsalarmene ikke lenger gratis fra neste år. Meldal AP la fram et budsjettforslag som sikret gratis trygghetsalarmer i hele perioden, men forslaget fikk bare Arbeiderpartiets 7 stemmer. Når ny økonomiplan skal vedtas i høst kommer Arbeiderpartiet på nytt til å foreslå at det ikke skal være egenbetaling på dette tiltaket, men hvis vi ikke har flertall i kommunestyret er jeg redd forslaget blir nedstemt.

Hvorfor er det så viktig at trygghetsalarmer er gratis? Jo, det er med  på å bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger. Hvis det blir innført egenbetaling vil kanskje noen med dårlig råd velge å kutte ut alarmene, som igjen fører til at de føler seg utrygge og blir redde for å bo hjemme. Eller at pårørende blir veldig urolig og nervøse. Dette fører ofte til at de ønsker seg plass på sykehjem tidligere enn om de hadde følt større trygghet hjemme.

Dermed blir gratis trygghetsalarmer en billig investering for kommunen, og flere kan bo i sitt eget hjem noen ekstra år. Det er urovekkende at det ikke var plass til dette tiltaket i de borgerlige partienes budsjett, enda regjeringen hadde gitt 1. mill kr. ekstra til eldreomsorg til Meldal kommune.

Vi trenger ikke et pensjonistparti for å ivareta de eldres interesser i kommunepolitikken i Meldal. Men vi trenger et Arbeiderparti i posisjon, ikke i opposisjon som i dag!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?