Store investeringer

Neste uke vedtar kommunestyret etter all sannsynlighet en investering på tilsammen 150 mill kr i ny barnehage og ny skole. Når Sentralbanksjefen samtidig har antydet en økning av styringsrenta på 2,5 % i løpet av neste 2-årsperiode så kan det være grunn til å være litt urolig.

Jeg er ikke folkevalgt og må ha tillit til at dagens kommunestyrepolitikere gjør kloke og riktige valg. Som listekandidat med store sjanser for å komme inn i kommunestyret i neste periode gjør jeg meg likevel noen tanker om hva det er vi får å hanskes med.

En skal ha respekt for demokratiet. Når kommunestyret vedtar å ta opp såpass store lån så er det noe en må akseptere. Men det er også demokrati å kunne komme med sine innvendinger og betenkeligheter. Det handler ikke om å motarbeide lovlige vedtak, men det handler om å kunne si hva man mener.

Jeg må også få presisere at et betydelig låneopptak i nær framtid er uungåelig. Ny barnehage må vi ha, og en stor investering i skole ville det blitt uansett hvilken løsning man hadde valgt. Likevel er det slik at de 19 kommunestyrerepresentantene har et voldsomt ansvar for å være sikker på at de investeringer de vedtar vil være håndterlig av kommunen i tida framover.

I sakspapirene til formannskapet kan vi lese at den totale investeringen for ny skole blir på over 126,63 mill kr. Av dette utgjør bygg m/utomhus 116,45 mill, og resten på avløp og kommunens kostnader til ekstern infrastruktur. I forhold til vedtatt ramme trekkes avløpskostnadene fra (skal dekkes innenfor kommunens avløpsplan, dvs gebyrer), samt 4,5 mill i tilskudd (i hovedsak tippemidler). Da er vi nede på ei ramme på 119 mill kr. I rådmannens innstilling økes ramma riktignok bare til 117,4 mill kr, men det skyldes at det er glemt å ta inn forskutteringskostnadene på de tiltak som er inne i fylkesvegplan 2014-2019. Dette utgjør i følge sakspapirene 1,6 mill kr.

I forhold til opprinnelig ramme virker kanskje ikke ca. 4 mill ekstra dramatisk. Men i forhold til vedtatt økonomiplan (finansiering skole satt til 112 mill) og det låneopptak som er forutsatt der så blir det en veldig forverring av en allerede trang økonomisk situasjon. Tilsammen økes ramma på skole og barnehage med over 16 mill kr i forhold til det som ligger inne i vedtatt langtidsbudsjett. Og når vi da tenker på at i dette budsjettet er kommunens overskudd bare 700.000 i de første år etter låneopptak, forutsatt en innsparing på lærerpersonell på 7 mill kr, og i tillegg ikke er hensyntatt tap av ca 7 mill i årlige inntekter pga. privatskoleetableringen - ja da skjønner vi at vi i realiteten har en økonomiplan med et gedigent underskudd.
Og fortsatt er ikke utbedring/asfaltering av veien til barnehagen regnet inn. I tillegg er det forutsatt så å si ingen investeringer på øvrige områder de kommende 5-10 årene.

Underskudd må dekkes inn. Det betyr som regel kutt i tjenestetilbudet. Jeg håper våre 19 folkevalgte er bevisst sitt ansvar når de neste torsdag vedtar låneopptak langt utover det som er avsatt i en økonomiplan som allerede er alt for trang. Og jeg skal i allefall passe på å ikke bruke valgkampen til å love økte ressurser til mange gode formål, for neste kommunestyreperiode kommer til å handle om nedskjæringer, ikke om ekstra bevilgninger.

Kommentarer

 1. minus i budsjette e jo fordi dåkk ska hå en egen skule helt sjøl. patetisk.

  SvarSlett
 2. Åpenbart veldig bekymringsfullt. Men hva er alternativet? Er enig i at dette virker hasardiøst, men usikker på hva man kunne gjort istedet som hadde blitt bedre.

  T.R.

  SvarSlett
 3. tar meldal over?
  http://www.dagbladet.no/2011/05/26/nyheter/innenriks/kommuneokonomi/eiendomsskatt/16668074/

  SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?