Stigende elevtall

I 2008 vedtok kommunestyret en Skolebruksplan. Det er denne som gjelder pr. i dag og som kommuneledelsen henviser til i mye av det arbeidet og beslutninger som tas. Skolebruksplanen er vedtatt som en kommunedelplan og skal derfor revideres hvert 4. år. Det trengs.

I skolebruksplanen er det skissert en ganske dramatisk nedgang i elevtallet. Vi kan allerede fastslå at den nedgangen som ble spådd ikke har kommet. I følge SSB var det 460 unger i grunnskolealder i år 2000. Dette var i 2006 steget til 469, mens det i 2011 er kommet opp i 472.

Noen dramatisk nedgang er det altså foreløpig ikke blitt. Skolebruksplanen legger til grunn at det i år er langt færre 6-15-åringer enn det faktisk er. Da kan det være lurt at denne planen revideres og oppdateres mot de faktiske forhold.

De svært negative prognosene i skolebruksplanen skyldes antakelig at den ble utarbeidet i en tid der vi hadde to år på rad med svært lave fødselstall. Fødselstallene har etter den tid steget med en foreløpig topp i fjor på 48 unger. Det er langt flere unger i førskolealder i dag enn det var i 2007-08. Dermed kan vi med sikkerhet fastslå at elevtallet slett ikke vil være 370 i 2013 slik planen legger til grunn. Med samme tilflyttingstrend som de siste 5-6 årene vil elevtallet holde seg relativt stabilt på rundt 450-460 elever.

Det er trist at det i mellomtiden er gjort flere vedtak som har hatt som sin fremste begrunnelse en nedgang i elevtallet, når dette altså ikke lenger stemmer!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?