Stedsutvikling

I Meldal er det et stort engasjement for stedsutvikling. På alle 4 tettsteder jobbes det godt med å skape aktivitet og positivitet i sitt nærmiljø. Dette engasjementet må backes opp av kommunen, for da kan de gode kreftene slippes løs og gi positive ringvirkninger for hele bygda.

Dugnadsinnsats og idemyldring er bra, og man kan ofte få utrettet mye med små midler. Men noe stedsutvikling koster også penger. Da har vi en utfordring. Hvor skal disse pengene komme fra?

BliLyst satser på stedsutviklingsprosjekter, men der er vi ikke lenger med. For noen år tilbake ble også grendautviklingsmidlene strøket fra kommunens budsjetter. Kunne pengene vi sparer ved å ikke være med i BliLyst bli brukt til å opprette et nytt stedsutviklingsfond, der gode prosjekter kan søke støtte?

Forskjønning av sentrumsområdene, tiltak og prosjekter som skaper liv og røre i grendene, - det er masse tanker og ideer, - og nok tiltakslyst rundt om til at det kunne vært gjort mye positivt, hvis det var lagt til rette for det.

Gjennom utredningsarbeidet som er i gang omkring konsekvensene av skolestrukturvedtaket har kommunen en gylden mulighet til å dra med seg alle de positive kreftene i grendene og få fram gode ideer til stedsutvikling. Kommunen har et særskilt ansvar i å bidra til at dagens skolebygg får en etterbruk som er positiv for tettstedene. Et arbeid rundt dette burde kommet i gang for lenge siden.

Kommentarer

  1. Må bær innsjå at det går nedover, spesielt på Løkken å Storås. Kainn itj tving folk te å bli på støgge plassa viss dæm itj vilj. Det bli kommunesamenslåeng snart læll no. Bortkasta å bruk peng på utvikling på plassa som e avikla.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?