Samfunnshus - liv laga og lager liv

Rundt om i mange bygdesamfunn og grender er samfunnshusene fortsatt viktige. Om ikke like ofte som før så foregår det fortsatt arrangementer, fester og andre sosiale tiltak i mange samfunnshus. Fortsatt legges det ned mange timer med dugnadsinnsats for å holde samfunnshus ved like.

Her i Meldal er det viktige forsamlingslokaler i alle deler av bygda. På Løkken benyttes Idrettsbygget i mange sammenhenger på samme vis som samfunnshusene. I Midtbygda har kommunen nylig tatt over drifta av Samfunnshuset. Mens på Å og Storås er det samfunnshus som drives på tradisjonelt vis.

Tidligere bidro kommunen med såkalt husleiestøtte til samfunnshusene. Dette var økonomisk støtte slik at samfunnshusene kunne "gå rundt" med relativt lave husleiepriser. Denne budsjettposten ble fjernet for noen år tilbake pga. behovet for innsparinger i kommunens utgifter. Dette var en kostnad på ca. 70.000 årlig for kommunen.

Nå er Samfunnshuset i midtbygda kommunalt, Idrettsbygget på Løkken er et kommunalt bygg, - det burde kanskje være bare rett og rimelig at kommunen bidro med støtte til driften av samfunnshusene på Å og Storås i tillegg?

Mange kommuner sentraliserer kulturtilbudet gjennom et kostbart kulturhus som er dyrt å både bygge og drifte. Samtidig bidrar dette til å svekke muligheten til å støtte kulturbygg og arrangementer i utkantene. Kanskje bør vi gå motsatt vei her i Meldal, gjennom at kommunen bidrar til drift av samfunnshusene på alle fire tettsteder. Bygg har vi mange av, - det gjelder bare å fylle dem med aktiviteter og liv.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?