..... og når renta stiger

Den nye barnehagen på Løkken blir langt dyrere enn tidligere beregnet. Den opprinnelige rammen var satt til 16 mill. kr. eks. mva. Etter anbudsrunden viser det seg at prisen blir 21 mill. Behovet for ei ekstra avdeling gjør at totalkostnaden blir godt over 25 mill. Da er utbedring og asfaltering av veien fram til barnehagen ennå ikke tatt med.

Barnehage må vi ha, men det er bekymringsfullt likevel at det blir mye dyrere enn tidligere antatt. Det betyr høyere årlige kostnader i renter og avdrag. Vi er i ferd med å sette oss i en situasjon som gjør at rentenivået bestemmer mer og mer av vår økonomiske stilling.

Beregninger om hva kommunen tåler av gjeldskostnader burde også tatt høyde for at det også er en rekke andre formål det bør være rom for å investere i de neste 5-10 årene. Det må antakelig gjøres investeringer i noen av de andre barnehagene også. Vi skulle helst hatt rom for å bygge flere omsorgsboliger. Vi har sett at det kreves ekstraordinære investeringer på avløp på Bjørnli. Vi bør også ha investeringsmidler til næringsformål.

Bare med investering i ny barnehage og ny skole vil kommunens gjeld om kort tid være på ca. 250 mill kr. Det vil sende oss opp blant de 30 kommunene i Norge med mest gjeld pr. innbygger. Hvis vi i tillegg tar med at vi i Meldal har lave skatteinntekter sammenlignet med mange andre kommuner med høy gjeld så vil vi i realiteten være blant de kommunene som ligger aller verst an i forhold til gjeldsbyrde.

Derfor bekymrer det meg at barnehagen blir vesentlig dyrere enn tidligere beregnet. For i den situasjonen vi er i ferd med å komme i teller hver krone. Det nye kommunestyret vil måtte ha som sin aller første oppgave å gjennomgå kommuneøkonomien for å finne tiltak som kan sikre at vi også i årene framover er i stand til å tilby innbyggerne de tjenester de har krav på og bør forvente.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?