Økning av barnehagekapasiteten nødvendig i Meldal

Vi har full barnehagedekning i Meldal. Dvs, alle som søker innen fristen for opptak og som har krav på barnehageplass etter loven, får plass.

Tidligere har vi også kunnet tilby plass til de som søker utenom hovedopptaket og til de som fyller 1 år senere enn august. Tidligere kunne vi dermed si at alle som hadde behov for plass fikk det. Det kan vi ikke lenger. Mange står i dag på venteliste, med de problemer dette innebærer for mange familier.

Dette skyldes ikke at det har blitt flere unger enn før, men at en større andel av ungene søker om plass, og i yngre alder enn før. Men med fødselstallene for 2010 i bakhodet så tyder mye på at barnehagekapasiteten må økes betraktelig i årene som kommer.

I Meldal er vi opptatt av å legge til rette for tilflytting. Her er ledig barnehagekapasitet avgjørende. Det er flere eksempler på at kommuner "mister" tilflyttere pga. at barnehagekapasiteten er sprengt. Dette kan godt være tilfelle også i Meldal nå.

Mye tyder på at løsningen blir å bygge en ekstra avdeling på den nye barnehagen på Løkken. Det tror jeg er lurt. Det trengs også investeringer på Grefstad barnehage og på Storås. Dette burde det blitt tatt en avgjørelse på snart, - slik at vi får en oversikt over hvor stor gjeld vi er i ferd med å få. Den er nemlig i ferd med å bli urovekkende høy, - ja blant de høyeste i landet sett ut i fra innbyggertallet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?