Om å lukke øynene

I etterkant av vedtakene om å låne over 140 mill kr. + moms til bygging av ny skole og barnehage har enkelte kommentert til meg at Arbeiderpartiet opptrer håpløst ved å ikke sørge for enstemmige vedtak i kommunestyret. Noen oppfatter dette som at vi opprettholder en uheldig splittelse i kommunen.

Til disse har jeg svart: Meldal AP stemte i mot vedtatt økonomiplan da denne ble behandlet i desember, fordi vi mente det var hasardiøst å budsjettere med knappe 700.000 kr. i overskudd i en plan med så mange usikkerhetsmomenter. Dette er en langt mindre buffer enn vanlig, og skulle man fulgt Fylkesmannens anbefalinger om sikkerhetsmarginer i kommunebudsjetter så burde overskuddet vært på 3-4 mill kr. Kan man da forvente at Meldal AP er for et låneopptak som er 20 millioner høyere enn det de borgerlige partiene fikk plass til i økonomiplanen for å få denne i balanse? For det var det som var realiteten i kommunestyret nå på torsdag.

Likevel, Meldal AP sin stemmegiving nå sist torsdag var i første rekke ikke et spørsmål om vi var for eller i mot dette låneopptaket. Det var et spørsmål om vi kunne stemme for et vedtak med grove feil i saksopplysningene. Prinsippet om at en sak skal være belyst med riktige fakta er viktig, ellers er det liten vits i å ha saksutredninger i det hele tatt.

Derfor er ikke dette snakk om motarbeiding av lovlig fattede vedtak slik noen hevder. Det handler heller ikke om å være for eller i mot å bygge ny skole. Det må nemlig være full aksept for å være for ny skole, og det må være aksept for å være i mot. Det er ikke det dette dreier seg om. Det dreier seg om man ønsker å se korrekte fakta når historiens største låneopptak skal vedtas. Det ønsket ikke flertallet.

Det blir nå det nye kommunestyret sin oppgave å finne inndekning for rente- og avdragskostnadene på de 20 mill. kr. som ikke ligger inne i den vedtatte økonomiplanen. Det betyr at det må bli kutt i kommunens utgifter og dermed på tjenestetilbudet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?