Gammel industrihistorie og ung skaperlyst

I dag åpnet fotograf Stine Åsløkk sin fotoutstilling "Et eventyr fra Løkken Verk". På ett av industribyggene ved det gamle separasjonsverket (Vaskeriet) er det hengt opp store, vakre bilder til glede for alle som passerer enten til fots eller på hjul.

La dette være en oppfordring til både lokale og sentrale myndigheter om å tenke kreativt på hvordan de gamle og forfalne byggene og hele industriområdet kan benyttes på annet vis enn i dag.

Det er blandede holdninger til disse gamle industribyggene. Noen vil mene at de er stygge og burde vært jevnet med jorden. Andre igjen ser skjønnheten i sporene etter gammel industri. Vi kan vel alle være enig i at det burde vært gjort mer rundt dette industriområdet, - enten det er forskjønning eller bedre formidling av historien.

Som ung fotograf som nylig har etablert egen virksomhet og eget studio på hjemplassen, har Stine gått foran og tatt i bruk området på ny måte. "Vaskeriet" er motiv og bakgrunn i mange av hennes fotografier. La dette være starten på en prosess der målet er at industriområdet både forskjønnes og utnyttes bedre til å formidle industrihistorien på stedet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?