Arbeid gir velferd

Siden 2005 er det skapt 260.000 nye arbeidsplasser i Norge, - de fleste i privat sektor. Dette altså i en tid der vi har vært gjennom en verdensomspennende finanskrise som har gitt skyhøy arbeidsledighet i mange land.

I perioden 2001-2005 da Høyre, Krf og Venstre satt i regjering, ble det skapt 25.000 nye arbeidsplasser.

"Arbeid gir velferd" var slagordet på årets 1.mai. Det gjelder også her i Meldal. Dersom Meldal kommune skal ha råd til å øke ressursene til f.eks eldreomsorgen, - ja så må kommunen øke inntektene sine. Og hva er inntektskildene til kommunene? Jo, statlige overføringer som i stor grad er styrt av innbyggertalet, samt skatteinntekter. Så hvis vi blir flere innbyggere i Meldal så blir det økte overføringer fra staten og økte skatteinntekter.

Da er arbeidsplasser nøkkelen. Skal vi få folk til å flytte til Meldal så må vi ha arbeidsplasser å tilby. Derfor er det så utrolig viktig med god dialog med bedriftene og det må tenkes kreativt på hvordan vi kan lokke nye virksomheter hit. Med press på næringsarealer og næringslokaler i Orkdal så har vi et stort potensiale til å lokke bedrifter til oss.

Satsing på næringsutvikling er derfor veldig viktig dersom vi har ambisjoner om å øke innbyggertallet i kommunen. Da må vi også prioritere å bruke midler til dette arbeidet. Og kommunens politiske ledelse må bruke tid på å delta på arenaer der næringslivet er, og der næringsutviklingsaktører er.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?