Innlegg

Viser innlegg fra april, 2011

Ufrivillig deltid

Hun er 26 år og har to små barn og en samboer. Hus, trivelige naboer - ja i det store og hele så har hun et godt liv. Men det er ett problem. Hun er helsearbeider på sykehjemmet -  i 24,7 % stilling. Hun ønsker å jobbe fulltid. I praksis jobber hun nesten fulltid, for hun tar på alle de ekstravakter hun kan få. Dermed har hun nå i det siste hatt en lønn som er til å leve med. Har hun da noe å klage på? Ja. For å kunne jobbe så mye som hun ønsker så må hun til enhver tid være tilgjengelig for arbeidsgiver. Hun tør jo ikke si nei til en vakt hun får tilbud om, for hun vet ikke sikkert når det blir ny mulighet for ekstravakt. Hun går derfor konstant med telefonen på seg. Planlegging av fritiden er derfor vanskelig. Mange ganger tar hun på vakter på bare noen timers varsel. Samboeren kjører langtransport og er derfor mye borte. For å kunne ta så mye ekstravakter på kort varsel er hun derfor avhengig av at svigerforeldrene og venner hjelper til og passer ungene. Dette plager henne. Hu

Snart klart for 1.mai

I år har jeg fått æren av å holde hovedtalen på årets 1.mai-markering på Løkken. Det blir spennende. Meldal AP har i år valgt å ikke bruke kjente rikspolitikere som trekkplaster, - for det nærmer seg kommunevalg og da er det de lokale sakene som bør stå i fokus. På Løkken er interessen for og oppslutningen om 1. mai stor. Her har vi klart å holde tradisjonen ved like, og det er fortsatt en dag som betyr mye for veldig mange. Det kommer derfor til å være mye folk både i toget og ikke minst i Idrettsbygget etterpå. Talen min kommer i hovedsak til å dreie seg om hvilken politikk Meldal AP kommer til å føre de neste 4 år dersom vi etter høstens valg kommer i posisjon igjen her i kommunen. For alle meldalinger som er nysgjerrige og som lurer på om det kan være aktuelt å stemme på Arbeiderpartiet til høsten, kan det derfor være nyttig og komme og høre på talen. Men selv om det blir en dag med mye politisk budskap, med stor vekt på lokalpolitikken, så er det også en festdag der vi har d

Velkommen til min blogg

Ja, så har jeg altså blitt blogger jeg også. Noen voldsomme planer eller ambisjoner for denne bloggen har jeg ikke, men at den i tida framover kommer til å inneholde enkelte kommentarer og innlegg om lokalpolitikken i min hjemkommune Meldal, er ganske sikkert. Som toppkandidat for Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst er det naturlig at mye av det jeg kommenterer og fokuserer på i en blogg nettopp handler om lokalpolitikken i Meldal. Enkelte mener at når politiske aktører engasjerer seg via Facebook, blogger og andre sosiale medier, så forflates og overforenkles den offentlige debatten. Men jeg ser det heller som en mulighet til å nettopp skape engasjement og samtidig dele informasjon om det som skjer i lokalpolitikken. Vi går nå inn i en valgkamp som vil synliggjøre forskjellene mellom partiene en del, - kanskje vil det i noen grad overdrive de reelle forskjellene. Men dette er ikke usunt. Lokalpolitikerne har i alt for liten grad vært opptatt av å synliggjøre saker og debat