Innlegg

Viser innlegg fra 2011

Eie eller leie?

I siste kommunestyremøtet før det nyvalgte tiltrer ble det besluttet å klargjøre Å-skolen for salg på det åpne markedet. Samtidig skal deler av bygget bygges om til barnehagedrift. Tanken er at et eiendomsselskap med lag og organisasjoner på Å skal kjøpe bygget, og at kommunen skal leie tilbake areal til barnehage. Attpåtil skal kommunen være med som medeiere i eiendomsselskapet. Noen stiller derfor spørsmålet: er det ikke bedre at kommunen selv eier bygget? Å barnehage blir nå eneste barnehage der kommunen ikke eier lokalene. Som privatpersoner lærer vi at det er bedre å eie enn å leie. Men det gjelder visst ikke for kommunen. Å kvitte seg med overflødig areal etter skolenedleggelser er forståelig, men i dette tilfellet er det jo en kommunal virksomhet som skal inn i bygget igjen. Skal drift av bygget overlates til Å-byggen på dugnadsbasis? Beslutningen er tatt uten noen antydninger om leiekostnader, evt sammenlignet med driftskostnader ved å eie bygget. Dersom dette er det

Unge kvinner former Meldal

Små distriktskommuner som Meldal er ofte rammet av forgubbing. Et lite bygdesamfunn med sterke landbruks- og industrimiljø har ofte problemer med å holde på kvinnene, både fordi arbeidsmarkedet er begrenset og fordi kvinner oftere tiltrekkes av mer urbane tilbud i det sosiale livet. I Meldal ser vi klare trekk på at denne effekten ikke er alt for utpreget. De siste årene har flere unge kvinner etablert seg som næringsdrivende i hjemkommunen. Det er grunn til å håpe at dette gir inspirasjon til enda flere som ønsker å etablere seg her. Jeg har tidligere omtalt to av disse unge kvinnene, Stine og Camilla, som på hver sin kant har etablert egen virksomhet innen henholdsvis foto og hudpleie. For ikke lenge siden var det en reportasje i lokalavisa med disse, - sammen med frisør Gunn Mari, om et samarbeid de har etablert for å tilby "bli ny-pakker". Tre unge kvinner som gir F i grendastriden og samarbeider til felles nytte, og til innbyggernes nytte. Nå kommer enda et tilskud

Tålmodig

Etter at det ble klart at det blir "regjeringsskifte" i Meldal med meg i et meget sentralt verv, så har det vært en del henvendelser. En del lag og organisasjoner ønsker å møte påtroppende ordfører, og det er veldig forståelig. Jeg har jo også signalisert et ønske om å være tilgjengelig. Men så skal vi også ha respekt for at jeg ikke tiltrer før den 20. og jeg må være bevisst på å ikke framstå som jeg tjuvstarter i rollen. Meldal har i dag en ordfører - det er ikke meg, og det må vi forholde oss til. En kunne selvsagt ønsket seg en myk overgang, der påtroppende ordfører får gradvis startet sitt virke, men sånn fungerer det ikke. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke er all verdens tilgjengelig for forespørsler der det kan bli stilt spørsmål med hvilken rolle jeg opptrer i.

Spennende tider

FrP i Meldal valgte å støtte Arbeiderpartiet, og dermed er det duket for "regjeringsskifte" i Meldal. Det er det naturlig nok ulike reaksjoner på. AP + FrP klinger dårlig i en del ører. Og partiene er selvsagt klar over at det er stor avstand i rikspolitiske spørsmål. Lokalt er derimot forskjellene mindre. At vi nå inngår samarbeid med Frp bygger på følgende erkjennelser: - FrP er det partiet på borgerlig side som har stemt sammen med AP mest i denne perioden (Venstre nr 2, men de kom ikke inn og var uansett klar på at de ikke kom til å samarbeide med oss) - Ingen av de andre partiene har antydet interesse for å samarbeide med AP - FrP sine posisjoner var uansett sikret i et videre SP-samarbeid. FrP sin innflytelse i Meldalspolitikken blir den samme, men AP sin øker gjennom at de samarbeider med oss istedet for med SP. Jeg skulle forstått kritikken dersom vi hadde "overbydd" SP for å få FrP på vår side. Det gjorde vi ikke. Vi tilbød det samme - som viste

Politikk - bare for menn på 50?

Skal du lykkes til topps i politikken på bygda så bør du helst være mann, gjerne over 50 år, og ha riktig postadresse. Ungdommen er taperne etter årets kommunevalg i Meldal. Ungdom på mange steder i landet er blitt krysset opp og inn i mange kommunestyrer. Etter 22. juli har nemlig mange fått økt respekt for ungdommens engasjement og har vist det i stemmelokalene. Men ikke i Meldal. Ungdommen var kanskje taperne også på forhånd. Både vi i Arbeiderpartiet og flere andre partier har vært alt for lite flinke til å finne plass til unge på listene. 8 lister hadde tilsammen 8 kandidater under 30 år. Det er litt lite. All honnør til Senterpartiet som på sin liste hadde to ganske unge kandidater høyt på sin liste. Det var imidlertid før velgerne fikk sagt sitt. Aller friskest var Høyre som satset på en ung kvinne på topp. Det gjaldt også bare fram til valgdagen. Av de 8 kandidatene under 30 år var det bare AP sin kandidat som kom inn i kommunestyret. Senterpartiets unge kandidater datt n

Godt valg!

Bilde
Om et døgn sitter jeg på valgvake og venter i spenning. Nå er det velgerne som avgjør. Jeg er iallefall fornøyd med at vi har drevet en god og saklig valgkamp. I en tid der splittelsene blant innbyggerne er store er det fort gjort å kaste seg på en bølge med skittkasting og usakligheter. Det har vi unngått. Så da ønsker jeg Ivar, Helge og de andre toppkandidatene - samt alle andre - lykke til med valget. Nå er det velgerne som avgjør. Godt valg!

Hva vil jeg bidra med?

Nå spisser det seg til i valgkampen. Gode og saklige diskusjoner om politiske saker har kommet litt i bakgrunnen nå på tampen. Det begynner å gå rykter om diverse aksjoner og på nett blir diskusjonene mer utrivelig. Vi markedsfører fortsatt vår politikk. Vi har satt fokus på viktige saker som eldreomsorg, næringsutvikling og stedsutvikling. Våre kandidater representerer hele kommunen, fordi vi vil ha utvikling og vekst i HELE Meldal. Krf og Venstre er de mest aktive med innlegg nå om dagen. Deres hovedbudskap ser ut til å være nyskolen og at Ivar Syrstad har lang erfaring. Vi snakker om politiske saker. Om å få bort ufrivillig deltid, om å få flere arbeidsplasser, om å stimulere til boligbygging og tilflytting, om å ha nok barnehageplasser. Om at trygghetsalarmer skal være gratis. Om at samfunnshusene bør få støtte fra kommunen, og mye mer. I forrige innlegg i denne bloggen snakket jeg om at enkelte synes det har blitt utrivelig i Meldal. Ufine kommentarer som handler om hvor i M

Valgflesk?

Jeg har tenkt om det er noe billig valgflesk jeg kan slenge ut nå på tampen. Jeg har vært innom flere ideer, f.eks at jeg skal trimme bort 20 kg. på Meldal Treningssenter i løpet av første året som ordfører eller at jeg skal bestille "bli ny for en dag" hos Gunn Mari, Camilla og Stine før første kommunestyremøte. Men jeg tror jeg skal nøye meg med å holde fokus på den politikken vi skal føre i neste 4-årsperiode. Kjedelig, men riktig fokus. Da handler det om å skape flere arbeidsplasser i Meldal, styrke eldreomsorgen slik at alle føler det er trygt å bli gammel her, og å drive stedsutvikling slik at alle tettstedene våre kan få økt aktivitet og trivsel. På Facebook var det nylig en innbygger som bare hadde et krav til politikerne. At det skal være trivelig å bo i Meldal, uansett om det er på Å, i Meldal sentrum, på Storås eller på Løkken. Med bygdestrid og ufine kommentarer bare fordi man bor på den eller den plassen er det i dag mange som opplever det utrivelig. Vi kan

1 uke igjen

Neste mandag er valgdagen. Da er Meldals innbyggere med på å bestemme hvem som skal sitte i kommunestyret de neste 4 år. De er også med på å bestemme hvem som skal sitte i fylkestinget. I lokalavisene er våre motstandere mest opptatt av at det blir privatskole på Løkken. Dette prøver de å stille Arbeiderpartiet til ansvar for. Det tror jeg ikke folk gjør. Folk har fått med seg at flertallet ikke har ønsket å diskutere eller utrede konsekvensene av privatskoleetableringer i diskusjonen rundt nedleggelser av de offentlige skolene. Debatten blir derfor et spill for galleriet, og flertallet må selv ta ansvar for de vurderinger de har gjort og ikke gjort i denne perioden. Vi har også tråkket noen på tærne ved å antyde at det kan bli mindre levende lokalsamfunn rundt om i Meldal på grunn av skolenedleggelser, avvikling av diverse støtteordninger, nedleggelse av ungdomsklubber og bibliotekfilialer m.m. Denne utviklingen mener vi er god nok grunn til å foreslå økt satsing på stedsutvikling

Svart og hvitt, men mest grått

I valgkamper får man presentert mye i svart eller hvitt. Sånn er det bare. I Meldal peker SP på en del ting som er gjennomført denne perioden av gode tiltak (hvitt) og vi i AP peker på noen ting som er gjort denne perioden som slett ikke er gode tiltak (svart). Velgerne sitter kanskje igjen med inntrykket at vi alle tror vi vet best, og at alle de andre partiene enn vårt eget er fullstendig inkompetente. Sånn er det jo ikke i virkeligheten. Alle som driver med politikk oppdager at folk fra andre partier også har gode ideer og brenner for gode løsninger. Det kommer bare ikke så godt fram i valgkampen, naturlig nok. Likevel må det være sånn at jeg må kunne opplyse om at i denne 4-årsperioden så er bibliotekfilialer og ungdomsklubbene lagt ned, støtten til samfunnshusene fjernet og grendautviklingsmidlene er avviklet. At skolene er vedtatt nedlagt har de fleste fått med seg. Dette i en tid der vi ikke lenger vil få midler fra BliLyst til gode utviklingstiltak på tettstedene. Jeg m

Valgkamp i vante spor eller på villspor?

I avisene ser vi nå at valgkampen for alvor er i gang. Alle partier er ute og forteller hvor fortreffelig de er. Noen er mer opptatt av hva de andre partiene har sagt eller gjort (eller tolkninger av dette) enn å fortelle om egen politikk. Sånn er det alltid. Her i Meldal har temaet skole blusset opp igjen, og denne gang på en litt snodig måte. Arbeiderpartiet blir av enkelte holdt ansvarlig for at det blir privatskoler i bygda. Det er å snu ting veldig på hodet. Arbeiderpartiet i Meldal har tvert i mot kjempet ganske intenst for de offentlige skolene. Vi har ønsket å bevare flere av de skolene som nå er vedtatt nedlagt. Vi har ønsket flest mulig offentlige skoler i drift, ikke flest mulig nedleggelser. Mandag var det paneldebatt i Samfunnshuset på Storås. Dette var en ny opplevelse for meg, og det er selvsagt ikke veldig enkelt å sitte der og komme med kjappe svar på tildels vanskelige temaer. Mitt fokus var å få fram den politikken vi har lagt vekt på i vårt program. Eldreomsorg,

Engasjert ungdom

Å betrakte gjenoppstarten av Meldal AUF fra sidelinjen har vært artig. I går hadde de sin første store samling der alle som var interessert kunne møte for å få info om hva AUF er. Visstnok var det ca 30 som dukket opp, og det er jo kjempebra. Jeg har hørt noen små forsiktige oppgulp om at man her har utnyttet Utøya-tragedien for å skaffe seg rekruttering og nye medlemmer. Alle ungdomsorganisasjonene har meldt fra om økte innmeldinger etter 22. juli. Fordi mange ungdommer har bestemt seg for å engasjere seg mer. Meldal AUF har ikke hatt aktivitet på en del år, og dermed har det ikke vært så mange medlemmer der heller. Når ungdommer på eget initiativ begynner å melde seg inn og medlemstallet vokser så er det også naturlig at noen i neste omgang tenker at de også kan ha aktivitet i laget, når det plutselig har blitt noen å ha aktivitet for og med. Fra min tid i AUF for mange mange år siden så husker jeg det som veldig inspirerende og sosialt. En får nye venner, nye forbilder, og lær

Fra forurensing til verdi?

I dagens Søra var jeg ute og ga uttrykk for at problemet med gruveforurensinga på Løkken er over i et bedre spor. Bakgrunnen er at den tiltaksplanen som er foreslått går ut på å flytte og deponere de massive veltene vi har i Løkken-dalen. Lokalt har vi påpekt at dette ikke gir en fullgod løsning på problemet. For det vil fortsatt være overskuddsvann fra gruvene som må håndteres. En eller annen form for rensing må uansett på plass, selv om veltene blir flyttet. Dette har myndighetene nå skjønt. Derfor skal kalkrensing utredes, enten som tiltak alene eller som tiltak sammen med flytting av veltene. Så har jeg tillatt meg å si at det også kan finnes enda bedre metoder for å bli kvitt forurensingsproblemet. Det utvikles i dag mye ny teknologi på rensing. Teknologi der det blir mye mindre slam, og muligens der dette slammet som vil være et konsentrat av ulike tungmetaller kan gjøres til et salgbart produkt. I såfall ser vi konturene av å kunne skape verdier av det som i dag er et miljøp

Om politiske forskjeller i Meldal

Heldigvis er partiene i  Meldal enige om mye. Mange saker vedtas enstemmig i kommunestyret. Men det er naturligvis noen forskjeller, og det er viktig at velgerne kjenner til disse for å kunne ta et valg. Skolesaken har fått mye fokus denne perioden, og her har innbyggerne hatt gode muligheter til å sette seg inn i partienes syn og argumenter. Men det er også en del andre saker der det har vært ulike syn og prioriteringer. Her nevnes noen fra inneværende periode kort: - Utmarksråd Høsten 2007 skulle kommunestyret opprette utmarksråd og vedta retningslinjer for dette. Meldal AP gikk inn for at brukerne, representert ved Meldal Jakt & Fiske, skulle ha styreplass her. De borgerlige partiene ga etter press fra grunneierlagene som ikke ønsket styreplass for Meldal Jakt & Fiske. Resultatet ble da et rent storviltråd, istedet for et bredere definert utmarksråd. - Bøker i bibliotekene Våren 2008 skulle kommunens overskudd fra 2007 disponeres. Meldal AP var opptatt av at bibliote

Trygghet for våre eldre?

En bedre eldreomsorg er en av Meldal AP sine hovedsaker for de neste 4 årene. Alle partiene er for god eldreomsorg. Det meste innen eldreomsorgen er det også enighet om. Men nettopp behovet for større ressurser til eldreomsorg er grunnen til at vi i Meldal AP har vært så bekymret for kommuneøkonomien i denne perioden. Meldal kommune må i de neste årene betale 10-11 millioner mer i rente- og avdragskostnader enn vi har gjort de foregående år. Det gjør det vanskeligere å finne ekstra penger til bedre eldreomsorg. Meldal AP la fram et forslag nå i juni om å bruke noe av overskuddet fra 2010 til å finansiere gratis trygghetsalarmer neste år. Dette fordi at kommunens økonomiplan som de borgerlige partiene vedtok i desember, inneholder egenandeler for trygghetsalarmer fra 2012. Vi fikk med oss de to uavhengige representantene og Venstre, slik at det ble flertall 10-9 for dette forslaget. Vi kan ikke godta at de store investeringene på bygg som er vedtatt de senere årene skal gå ut over

Valgkampen er i gang

Lørdag 15. august startet valgkampen i Meldal. Alle partier hadde stand under Bergmannsdagene på Løkken. I tillegg har vi som er 1.kandidater på listene laget en felles oppfordring om å støtte opp om de demokratiske verdiene og å benytte stemmeretten. For mange, og spesielt oss i Arbeiderpartiet, blir det en spesiell valgkamp. Selv om ingen meldalinger var direkte rammet av terroranslagene i Oslo og på Utøya så er vi som partiorganisasjon sterkt preget av det som har skjedd. Mange av oss kjenner godt flere av ungdommene som kom hjem og som trenger vår støtte og oppmerksomhet i lang tid framover. Og mange av oss kjente noen av de ungdommene som aldri kom hjem fra Utøya. Det preger oss selvsagt. I en slik situasjon kan det være vanskelig for oss og rette fokus på små lokalsaker, som i det store og hele virker litt uviktig plutselig. Men samtidig har vi en plikt til å stå opp for demokratiet, og i det ligger det å ha debatt om både små og store saker rundt om i lokalsamfunnene. Like

om å gjøre en forskjell

Den første uken etter tragedien i Oslo og på Utøya er gått. Mange har i disse dager sine tyngste stunder. For når det første sjokket har gått over begynner det å gå opp for dem at de skal leve videre uten en av sine nærmeste. Realitetene i det kan være vanskelig å begripe. Andre som er rammet vil slite med sine tanker og skrekkelige minner i lang tid framover. Men så er vi også kommet til det punkt der mange som ikke er direkte berørt får et behov for å finne hverdagen igjen. Kanskje står ikke tv2 Nyhetskanalen på døgnet rundt lenger. Avisene begynner å skrive om andre saker også. Verden må gå videre. Men mange har bestemt seg for å ære de omkomne ved å engasjere seg mer, på et eller annet vis. Ungdommene på Utøya ville gjøre en forskjell. De engasjerte seg for å forbedre samfunnet. De engasjerte seg i små og store saker, fra busstilbudet på hjemplassen sin til internasjonal fattigdom. Hver og en av oss kan finne vårt nivå å engasjere oss på. Partiene melder om økt innmelding. Rø

... ta hverandre i handa og hold

Sjokk, vantro, sinne og ikke minst sorg. Mange gir spontant uttrykk for sine følelser i disse dager. Det skal vi ha respekt og forståelse for. Jeg vil likevel oppfordre mine venner til å vente med diskusjonene om straff, skyld, hvordan dette kunne vært unngått osv. Det kommer en tid for slike diskusjoner også. Men nå er det først og fremst tid for å vise varme og omtanke for alle de som er direkte berørt av tragedien. Mange har mistet sine kjære. Andre sitter igjen med traumer de vil bære med seg resten av livet. Det er tid for å vise samhold. Auf. Mitt kjære Auf. Denne fantastiske organisasjonen jeg meldte meg inn i tidlig på 90-tallet. Det var her mitt samfunnsengasjement ble vekket. En organisasjon med flotte, engasjerte ungdommer som kjemper for en bedre, varmere og mer solidarisk verden. Nå er organisasjonen rammet nettopp på grunn av sitt engasjement for solidaritet og demokrati. På en helt ubegripelig måte. I AUF opplevde jeg et fantastisk samhold. Nå trengs samholdet mer en

Om å lukke øynene

I etterkant av vedtakene om å låne over 140 mill kr. + moms til bygging av ny skole og barnehage har enkelte kommentert til meg at Arbeiderpartiet opptrer håpløst ved å ikke sørge for enstemmige vedtak i kommunestyret. Noen oppfatter dette som at vi opprettholder en uheldig splittelse i kommunen. Til disse har jeg svart: Meldal AP stemte i mot vedtatt økonomiplan da denne ble behandlet i desember, fordi vi mente det var hasardiøst å budsjettere med knappe 700.000 kr. i overskudd i en plan med så mange usikkerhetsmomenter. Dette er en langt mindre buffer enn vanlig, og skulle man fulgt Fylkesmannens anbefalinger om sikkerhetsmarginer i kommunebudsjetter så burde overskuddet vært på 3-4 mill kr. Kan man da forvente at Meldal AP er for et låneopptak som er 20 millioner høyere enn det de borgerlige partiene fikk plass til i økonomiplanen for å få denne i balanse? For det var det som var realiteten i kommunestyret nå på torsdag. Likevel, Meldal AP sin stemmegiving nå sist torsdag var i

Unge etablerere i Meldal

30. mai åpner Camilla Storslett dørene til sin nyetablerte virksomhet Derma Hudpleie i Servicebygget på Storås. Hun er bare 24 år ennå, men har skapt sin egen arbeidsplass på hjemplassen. Se hennes blogg her: http://dermahudpleie.blogspot.com/ Stine Åsløkk er året yngre enn Camilla. Det er nå halvannet år siden hun etablerte sitt eget fotostudio på hjemplassen sin Løkken. Allerede kan man vel trygt si at etableringen av egen virksomhet har vært en stor suksess for Stine. Se hennes blogg her: http://fotografstine.blogg.no/ Felles for disse to er altså at de er unge, de er kvinner og de har skapt sin egen arbeidsplass på hjemplassen sin. Og begge har startet opp med et tilbud som ikke finnes fra før av i Meldal. Mye arbeid og slit ligger bak, og de fortjener ros og klapp på skuldrene for at de i ung alder både tør og vil satse på sin egen virksomhet her i kommunen. Stine og Camilla viser at det er mulig, og kanskje vil flere som går med en drøm om å  starte egen næringsvirksomhet fø

Låneopptak som svir

I kveld har kommunestyret vedtatt å låne 143 millioner eks. moms til ny barnehage og ny skole. I tillegg kommer forskutteringskostnader på tiltak i fylkesvegplan og tippemidler, samt investeringer i avløp som dekkes over avløpsplan (gebyrer). I Arbeiderpartiet blir vi av enkelte beskyldt for å være for opptatt av denne saken, så jeg burde vel være forsiktig med å blogge om den. De som deltar på våre møter vet at vi ikke diskuterer denne saken annet enn de gangene den skal opp til politisk behandling. Men saken er spesiell og krever også spesiell oppmerksomhet når vedtak skal gjøres. Klart vi er opptatt historiens største låneopptak i Meldal. Når saken har vært såpass betent og omstridt kreves det av alle parter at man opptrer ryddig. For Meldal AP var ikke dette en enkel sak. På den ene siden er det et låneopptak langt over det vi mener er forsvarlig, men på den andre siden er det dette som er kostnadene for det vedtaket som er gjort tidligere i denne saken, og skal kommunen realis

Trygghetsalarmer - hvem skal betale?

For noen år tilbake ble det innført gratis trygghetsalarmer til de som har behov for det her i Meldal. Ikke alle kommuner har det slik. Noen steder må brukerne betale kostnadene selv, noen steder har gradert betaling, altså at brukerne betaler deler av kostnaden mens kommunen betaler resten. Andre steder tar kommunen hele regninga, akkurat slik vi gjør i Meldal. I inneværende periode har rådmannens budsjettforslag gang etter gang inneholdt innføring av egenandeler på trygghetsalarmene. Dette fordi det har vært trange budsjetter, og noen steder må det kuttes i utgiftene. Heldigvis har politikerne klart å prioritere slik at egenandeler har blitt unngått. Så langt. I økonomiplanen for 2011-2014 som ble vedtatt i desember i fjor er trygghetsalarmene ikke lenger gratis fra neste år. Meldal AP la fram et budsjettforslag som sikret gratis trygghetsalarmer i hele perioden, men forslaget fikk bare Arbeiderpartiets 7 stemmer. Når ny økonomiplan skal vedtas i høst kommer Arbeiderpartiet på ny

Gammel industrihistorie og ung skaperlyst

I dag åpnet fotograf Stine Åsløkk sin fotoutstilling "Et eventyr fra Løkken Verk". På ett av industribyggene ved det gamle separasjonsverket (Vaskeriet) er det hengt opp store, vakre bilder til glede for alle som passerer enten til fots eller på hjul. La dette være en oppfordring til både lokale og sentrale myndigheter om å tenke kreativt på hvordan de gamle og forfalne byggene og hele industriområdet kan benyttes på annet vis enn i dag. Det er blandede holdninger til disse gamle industribyggene. Noen vil mene at de er stygge og burde vært jevnet med jorden. Andre igjen ser skjønnheten i sporene etter gammel industri. Vi kan vel alle være enig i at det burde vært gjort mer rundt dette industriområdet, - enten det er forskjønning eller bedre formidling av historien. Som ung fotograf som nylig har etablert egen virksomhet og eget studio på hjemplassen, har Stine gått foran og tatt i bruk området på ny måte. "Vaskeriet" er motiv og bakgrunn i mange av hennes foto

Samfunnshus - liv laga og lager liv

Rundt om i mange bygdesamfunn og grender er samfunnshusene fortsatt viktige. Om ikke like ofte som før så foregår det fortsatt arrangementer, fester og andre sosiale tiltak i mange samfunnshus. Fortsatt legges det ned mange timer med dugnadsinnsats for å holde samfunnshus ved like. Her i Meldal er det viktige forsamlingslokaler i alle deler av bygda. På Løkken benyttes Idrettsbygget i mange sammenhenger på samme vis som samfunnshusene. I Midtbygda har kommunen nylig tatt over drifta av Samfunnshuset. Mens på Å og Storås er det samfunnshus som drives på tradisjonelt vis. Tidligere bidro kommunen med såkalt husleiestøtte til samfunnshusene. Dette var økonomisk støtte slik at samfunnshusene kunne "gå rundt" med relativt lave husleiepriser. Denne budsjettposten ble fjernet for noen år tilbake pga. behovet for innsparinger i kommunens utgifter. Dette var en kostnad på ca. 70.000 årlig for kommunen. Nå er Samfunnshuset i midtbygda kommunalt, Idrettsbygget på Løkken er et komm

Besøkende og tilreisende - gull verdt for Meldal

I morgen kveld fylles Gammelgruva for å høre den nye kjendisen Are Hembre synge seg enda lenger inn i hjertene på folk. En del av de som er publikum er ikke meldalinger, men tilreisende fra hele trøndelag. Noen av dem har ikke vært her i det hele tatt før, noen har aldri vært i Gammelgruva før. De vil få en veldig positiv opplevelse fra sitt Meldals-besøk. Mest kommer Are med gjester til å imponere, men mange blir nok både fascinert og imponert også over et fantastisk konsertlokale inne i fjellet. De kommer kanskje tilbake senere for å få med seg en omvisning, og de skryter kanskje veldig av dette stedet til sine naboer på hjemplassen. Dette er omdømmebygging og reklame for det vi har å by på i bygda vår! Det er gull verdt. Det er mange tilreisende og turister som besøker Meldal. Elva Orkla er av uvurderlig betydning. Den trekker til seg mange lakseentusiaster hver sommer. Folk som får en opplevelse innenfor sin hobby her hos oss. Mens de er her får de også se og oppleve andre side

Store investeringer

Neste uke vedtar kommunestyret etter all sannsynlighet en investering på tilsammen 150 mill kr i ny barnehage og ny skole. Når Sentralbanksjefen samtidig har antydet en økning av styringsrenta på 2,5 % i løpet av neste 2-årsperiode så kan det være grunn til å være litt urolig. Jeg er ikke folkevalgt og må ha tillit til at dagens kommunestyrepolitikere gjør kloke og riktige valg. Som listekandidat med store sjanser for å komme inn i kommunestyret i neste periode gjør jeg meg likevel noen tanker om hva det er vi får å hanskes med. En skal ha respekt for demokratiet. Når kommunestyret vedtar å ta opp såpass store lån så er det noe en må akseptere. Men det er også demokrati å kunne komme med sine innvendinger og betenkeligheter. Det handler ikke om å motarbeide lovlige vedtak, men det handler om å kunne si hva man mener. Jeg må også få presisere at et betydelig låneopptak i nær framtid er uungåelig. Ny barnehage må vi ha, og en stor investering i skole ville det blitt uansett hvilken

..... og når renta stiger

Den nye barnehagen på Løkken blir langt dyrere enn tidligere beregnet. Den opprinnelige rammen var satt til 16 mill. kr. eks. mva. Etter anbudsrunden viser det seg at prisen blir 21 mill. Behovet for ei ekstra avdeling gjør at totalkostnaden blir godt over 25 mill. Da er utbedring og asfaltering av veien fram til barnehagen ennå ikke tatt med. Barnehage må vi ha, men det er bekymringsfullt likevel at det blir mye dyrere enn tidligere antatt. Det betyr høyere årlige kostnader i renter og avdrag. Vi er i ferd med å sette oss i en situasjon som gjør at rentenivået bestemmer mer og mer av vår økonomiske stilling. Beregninger om hva kommunen tåler av gjeldskostnader burde også tatt høyde for at det også er en rekke andre formål det bør være rom for å investere i de neste 5-10 årene. Det må antakelig gjøres investeringer i noen av de andre barnehagene også. Vi skulle helst hatt rom for å bygge flere omsorgsboliger. Vi har sett at det kreves ekstraordinære investeringer på avløp på Bjørnl

Stigende elevtall

I 2008 vedtok kommunestyret en Skolebruksplan. Det er denne som gjelder pr. i dag og som kommuneledelsen henviser til i mye av det arbeidet og beslutninger som tas. Skolebruksplanen er vedtatt som en kommunedelplan og skal derfor revideres hvert 4. år. Det trengs. I skolebruksplanen er det skissert en ganske dramatisk nedgang i elevtallet. Vi kan allerede fastslå at den nedgangen som ble spådd ikke har kommet. I følge SSB var det 460 unger i grunnskolealder i år 2000. Dette var i 2006 steget til 469, mens det i 2011 er kommet opp i 472. Noen dramatisk nedgang er det altså foreløpig ikke blitt. Skolebruksplanen legger til grunn at det i år er langt færre 6-15-åringer enn det faktisk er. Da kan det være lurt at denne planen revideres og oppdateres mot de faktiske forhold. De svært negative prognosene i skolebruksplanen skyldes antakelig at den ble utarbeidet i en tid der vi hadde to år på rad med svært lave fødselstall. Fødselstallene har etter den tid steget med en foreløpig topp

Hvem bør eie de videregående skolene?

Ser i lokalavisa at Meldal Høyre vil utrede å overlate de videregående skolene til kommunene. For Meldal sin del tror jeg det ville fått alvorlige konsekvenser for kvaliteten i videregående opplæring. I utgangspunktet høres det ganske fornuftig ut. Et tettere samarbeid mellom grunnskole og videregående skole er positivt og rådgivingstjenesten ville muligens blitt styrket av at skolene har samme eier. I Meldal har vi om noen få år rekordhøy gjeld, antakelig på topp 30 av landets kommuner sett i forhold til innbyggertallet. Den videregående skolen ville raskt blitt offer for nedskjæringer når kommunen skal rette opp igjen en stram kommuneøkonomi. Høyre sier at dette forslaget er kommet for å få frafallsprosenten i videregående opplæring ned. Da er det pussig at de også ønsker å innføre karakterbasert opptak. Det vil medføre at enkelte byskoler blir aller mest attraktiv og trekker til seg de beste elevene fra distriktene. Karaktersvake elever i byene får da kanskje ikke plass på bys

Meldal's got talent

Bilde
Gratulerer Are og Sunniva med finaleplass i Norske Talenter! Are er som han selv sa i TV2-programmet fra Stjørdal og Meldal. Hans sangtalent er nok aller mest genetisk betinget, men han er selv alltid veldig opptatt av å fortelle hvor viktig det har vært at han i veldig ung alder ble plukket opp og gitt roller i diverse oppsetninger her i Meldal. Han har en stor framtid foran seg, og da er det selvsagt litt stas at det hele startet her i den lille bygda vår. For et større publikum var det vel med barnefortellingen Bergtatt, som foregikk i gammelgruva, at det hele startet. Da er vi tilbake i 2005 og Are var bare 13 år. Året etter var han med i vandreteateret "Brølløpet på Berbu", som samlet unge sang- og spilleglade fra både Meldal og Orkdal. Og i 2007 satte Nå-Kor og Bergmannsteateret opp Løkkenbusen på nytt, denne gang med en nyskrevet sang - som Are sang på en måte få andre 15-åringer her i landet kunne gjort. Enda bare ungdomsskoleelev var han med i "Skottet i

Stedsutvikling

I Meldal er det et stort engasjement for stedsutvikling. På alle 4 tettsteder jobbes det godt med å skape aktivitet og positivitet i sitt nærmiljø. Dette engasjementet må backes opp av kommunen, for da kan de gode kreftene slippes løs og gi positive ringvirkninger for hele bygda. Dugnadsinnsats og idemyldring er bra, og man kan ofte få utrettet mye med små midler. Men noe stedsutvikling koster også penger. Da har vi en utfordring. Hvor skal disse pengene komme fra? BliLyst satser på stedsutviklingsprosjekter, men der er vi ikke lenger med. For noen år tilbake ble også grendautviklingsmidlene strøket fra kommunens budsjetter. Kunne pengene vi sparer ved å ikke være med i BliLyst bli brukt til å opprette et nytt stedsutviklingsfond, der gode prosjekter kan søke støtte? Forskjønning av sentrumsområdene, tiltak og prosjekter som skaper liv og røre i grendene, - det er masse tanker og ideer, - og nok tiltakslyst rundt om til at det kunne vært gjort mye positivt, hvis det var lagt til

Arbeid gir velferd

Siden 2005 er det skapt 260.000 nye arbeidsplasser i Norge, - de fleste i privat sektor. Dette altså i en tid der vi har vært gjennom en verdensomspennende finanskrise som har gitt skyhøy arbeidsledighet i mange land. I perioden 2001-2005 da Høyre, Krf og Venstre satt i regjering, ble det skapt 25.000 nye arbeidsplasser. "Arbeid gir velferd" var slagordet på årets 1.mai. Det gjelder også her i Meldal. Dersom Meldal kommune skal ha råd til å øke ressursene til f.eks eldreomsorgen, - ja så må kommunen øke inntektene sine. Og hva er inntektskildene til kommunene? Jo, statlige overføringer som i stor grad er styrt av innbyggertalet, samt skatteinntekter. Så hvis vi blir flere innbyggere i Meldal så blir det økte overføringer fra staten og økte skatteinntekter. Da er arbeidsplasser nøkkelen. Skal vi få folk til å flytte til Meldal så må vi ha arbeidsplasser å tilby. Derfor er det så utrolig viktig med god dialog med bedriftene og det må tenkes kreativt på hvordan vi kan lokk

Møtetidspunkt for kommunestyret

I Orkdal har de nettopp hatt en debatt rundt møtetidspunktene for kommunestyret. Skal møtene være på dagtid eller på kveldstid. Det ble en opphetet diskusjon i diverse media og på nett. I Orkdal er møtene på dagtid, mens i Meldal er kommunestyremøtene på kveldstid. Det er fordeler og ulemper med begge variantene. Først og fremst handler det om hvor lett eller vanskelig det er for enkelte grupper å kunne delta som folkevalgt. Med mange møter på dagtid så er det en del personer som  vegrer seg for å delta som kommunepolitikere pga. at det er vanskelig å være såpass mye borte fra jobb. Dette gjelder kanskje særlig næringslivsledere, men også mange andre med bestemte funksjoner i sin bedrift. Formannskap og hovedutvalg har sine møter på dagtid, og med kommunestyremøter i tillegg på dagtid kan dette bli i overkant mye for enkelte. Med kveldsmøter vet vi at det er mange småbarnsforeldre som vegrer seg eller ikke føler de har tid til å delta i kommunepolitikken. Det meste av andre møter

Dobbel dose Storås 2011

I år arrangeres det ikke mindre enn 2 festivaler på Storås. I juni en dansebandfestival over 2 dager, og som vanlig blir det Storåsfestival siste helga i juli. Jeg håper arrangørene lykkes i et marked som blir stadig vanskeligere. Storåsfestivalen er seint ute med planlegging og artistslipp i år, pga. at det lenge var i tvil om de ville/kunne satse. Ïngenting hadde gledet meg mer enn at det i år ble et økonomisk godt resultat, slik at man allerede i september kan begynne å planlegge neste års festival. Men vanskelig blir det, - folk lar seg ikke like lett begeistre lenger og mange mimrer tilbake til storhetstida 2005-2007, da dette var nytt, grensesprengende - og med fryktelig mye folk samlet i den lille bygda vår. Ønsker alle lykke til med jobben, - vi ses i skogen. http://www.storaasfestivalen.no/

Økning av barnehagekapasiteten nødvendig i Meldal

Vi har full barnehagedekning i Meldal. Dvs, alle som søker innen fristen for opptak og som har krav på barnehageplass etter loven, får plass. Tidligere har vi også kunnet tilby plass til de som søker utenom hovedopptaket og til de som fyller 1 år senere enn august. Tidligere kunne vi dermed si at alle som hadde behov for plass fikk det. Det kan vi ikke lenger. Mange står i dag på venteliste, med de problemer dette innebærer for mange familier. Dette skyldes ikke at det har blitt flere unger enn før, men at en større andel av ungene søker om plass, og i yngre alder enn før. Men med fødselstallene for 2010 i bakhodet så tyder mye på at barnehagekapasiteten må økes betraktelig i årene som kommer. I Meldal er vi opptatt av å legge til rette for tilflytting. Her er ledig barnehagekapasitet avgjørende. Det er flere eksempler på at kommuner "mister" tilflyttere pga. at barnehagekapasiteten er sprengt. Dette kan godt være tilfelle også i Meldal nå. Mye tyder på at løsningen b

Gratulerer med dagen!

Bilde
1.mai-markeringen her på Løkken ble akkurat så flott som vi håpet på. Godt vær og mye folk som deltok. En ting er sikkert, 1.mai er fortsatt en viktig og stor dag for mange, og da særlig her på Løkken. Flott at vi sammen klarer å videreføre tradisjonell markering med tog, taler og underholdning. For meg var det en slags ilddåp, ettersom jeg som hovedtaler sparket i gang valgkampen foran høstens kommunevalg. Her snakket jeg jo mest til "mine egne", men det er en stor ære å være taler på en slik dag. I talen la jeg mest vekt på å fortelle om Meldal AP sin politikk for de 4 neste årene. Dagen i dag ga i allefall inspirasjon til å stå på for å gjøre et best mulig valg den 12. september.

Ufrivillig deltid

Hun er 26 år og har to små barn og en samboer. Hus, trivelige naboer - ja i det store og hele så har hun et godt liv. Men det er ett problem. Hun er helsearbeider på sykehjemmet -  i 24,7 % stilling. Hun ønsker å jobbe fulltid. I praksis jobber hun nesten fulltid, for hun tar på alle de ekstravakter hun kan få. Dermed har hun nå i det siste hatt en lønn som er til å leve med. Har hun da noe å klage på? Ja. For å kunne jobbe så mye som hun ønsker så må hun til enhver tid være tilgjengelig for arbeidsgiver. Hun tør jo ikke si nei til en vakt hun får tilbud om, for hun vet ikke sikkert når det blir ny mulighet for ekstravakt. Hun går derfor konstant med telefonen på seg. Planlegging av fritiden er derfor vanskelig. Mange ganger tar hun på vakter på bare noen timers varsel. Samboeren kjører langtransport og er derfor mye borte. For å kunne ta så mye ekstravakter på kort varsel er hun derfor avhengig av at svigerforeldrene og venner hjelper til og passer ungene. Dette plager henne. Hu

Snart klart for 1.mai

I år har jeg fått æren av å holde hovedtalen på årets 1.mai-markering på Løkken. Det blir spennende. Meldal AP har i år valgt å ikke bruke kjente rikspolitikere som trekkplaster, - for det nærmer seg kommunevalg og da er det de lokale sakene som bør stå i fokus. På Løkken er interessen for og oppslutningen om 1. mai stor. Her har vi klart å holde tradisjonen ved like, og det er fortsatt en dag som betyr mye for veldig mange. Det kommer derfor til å være mye folk både i toget og ikke minst i Idrettsbygget etterpå. Talen min kommer i hovedsak til å dreie seg om hvilken politikk Meldal AP kommer til å føre de neste 4 år dersom vi etter høstens valg kommer i posisjon igjen her i kommunen. For alle meldalinger som er nysgjerrige og som lurer på om det kan være aktuelt å stemme på Arbeiderpartiet til høsten, kan det derfor være nyttig og komme og høre på talen. Men selv om det blir en dag med mye politisk budskap, med stor vekt på lokalpolitikken, så er det også en festdag der vi har d

Velkommen til min blogg

Ja, så har jeg altså blitt blogger jeg også. Noen voldsomme planer eller ambisjoner for denne bloggen har jeg ikke, men at den i tida framover kommer til å inneholde enkelte kommentarer og innlegg om lokalpolitikken i min hjemkommune Meldal, er ganske sikkert. Som toppkandidat for Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst er det naturlig at mye av det jeg kommenterer og fokuserer på i en blogg nettopp handler om lokalpolitikken i Meldal. Enkelte mener at når politiske aktører engasjerer seg via Facebook, blogger og andre sosiale medier, så forflates og overforenkles den offentlige debatten. Men jeg ser det heller som en mulighet til å nettopp skape engasjement og samtidig dele informasjon om det som skjer i lokalpolitikken. Vi går nå inn i en valgkamp som vil synliggjøre forskjellene mellom partiene en del, - kanskje vil det i noen grad overdrive de reelle forskjellene. Men dette er ikke usunt. Lokalpolitikerne har i alt for liten grad vært opptatt av å synliggjøre saker og debat